Nabídka odborných školení systému evidio

V rámci registrace služby EvidioApp.cz nabízíme možnost hodinového základního školení pomocí skype konference zdarma. Zaregistrujte si Váš informační systém evidio a domluvte si termín pro Vaše individuální školení na kontaktním emailu: skoleni@evidioapp.cz

Komplexnost informačního systému evidio je dále podpořena možností individuálních školení pro firmy přímo v sídle klienta. Školení je prováděno přesně dle potřeb klienta a je členěno po logických celcích.

Základní školení Individuální školení
Počet účastníků 1 uživatel až 12 uživatelů
Délka školení 1 hodina 6 - 8 hodin
Způsob školení Skype video-konference V místě objednavatele
Cena školení ZDARMA 10.000 Kč bez DPH

Jak probíhá školení informačního systému evidio

Školení zajišťuje odborný školitel ze společnosti evidio s.r.o. Samotné školení bývá jednodenní a předchází mu přípravná fáze. Školení může absolvovat až 12 zaměstnanců, nebo po domluvě se školitelem i více. Školení probíhá v místě objednavatele a pro jeho průběh není třeba žádného nestandardního vybavení či prostor.

Přípravná schůzka

 • potřebná účast zadavatele (obvykle klíčový uživatel)
 • probíhá cca týden před vlastním školením
 • nominace a posouzení firemních procesů, které je vhodné ošetřit v rámci IS evidio
 • příprava definice uživatelských rolí
 • výběr použití nabízených pořadačů systému

Definice uživatelských rolí

 • rozdělení všech uživatelů systému do rolí
 • výběr pořadačů pro jednotlivé role
 • volba oprávnění na pořadačích

Systémová nastavení uživatelů a rolí

 • probíhá před vlastním školením na základě předchozí přípravy
 • nastavení uživatelů, rolí a oprávnění
 • nastavení číselných řad a číselníků
 • vzorový model úvodní stránky
 • příprava modelových příkladů

Vlastní školení po logických celcích

 1. základní pojmy a ovládací prvky
 2. vyhledávání
 3. GTD úkoly (timemanagement)
 4. dashboard, miniaplikace
 5. základní pořadače - klienti, kontakty
 6. základní pořadače - příležitosti, zakázky
 7. základní pořadače - vydané faktury, zálohy
 8. základní pořadače - pracovní úkoly, výkazy práce
 9. ukázkové procesy
Patička copyright