CRM - Řízení zakázek a obchodu, evidence kontaktů

Velké procento běžných úkonů souvisí ve firmě s řízením zakázek, jejich evidencí a se sledováním běžných obchodních aktivit. Pro usnadnění těchto operací IS evidio nabízí pokročilé funkce, díky kterým bude většina firemních procesů efektivnější a úspěšnější.

Firemní obchod, kontakty a zakázky pod kontrolou

Obchodní příležitostObchodní příležitosti

Zajímavou funkcí je vedení přehledu o obchodních příležitostech firmy. V tomto pořadači lze jednotlivým příležitostem udávat kromě kontaktních údajů o případném zákazníkovi také vlastní odhady o pracnosti a ceně. Také jde nastavit parametr šance získání, podle kterého lze následně příležitosti velmi přehledně třídit. Samozřejmostí je propojení na evidenci firemních kontaktů, zajímavou funkcí pak překlápění získané obchodní příležitosti na konkrétní zakázku, kdy jsou zachována všechny již založená data k obchodnímu případu a jsou použita pro vytvoření zakázky.

Přehledy firemních produktůPřehledy firemních produktů

Tento pořadač v informačním systému evidioapp slouží pro správu firemních produktů či výrobků. Lze pomoci něj nastavovat jak různé ceny, tak i následnou provázanost do elektronického obchodu včetně správy všech souvisejících informací. Popracovaný model také umožňuje každému z klientů nastavit individuální cenu a zařadit jej do cenové hladiny. Tato funkce je důležitou součástí pro verze systému, které jsou dodávány společně s eshop pagio, na které ji lze výborně propojit a maximálně využít její široké možnosti pro práci s produkty. Díky propracovanému generátoru pdf dokumentů však může být užitečná i pro standardní evidenci informací o jednotlivých produktech.

Zakázky a projektyZakázky a projekty

Veškeré firemní zakázky a projekty, na kterých pracujete, spravuje a archivuje tento pořadač. Jednotlivá zakázka lze velmi přesně popsat pomocí připravených možností a také lze v průběhu prací měnit její stav. Přehledně se také u zakázky eviduje jak celkový obrat, tak i hrubý zisk. Informační systém Evidio také eviduje propojení s fakturami a úkoly, takže je zajištěna perfektní přehlednost u všech firemních projektů. Na každou zakázku lze propojit kontakty uložené v systému s jejich rolemi v zakázce. Zajímavou funkcí je komentářové okno sloužící pro výpis přiložených firemních komentářů nad každou samostatnou zakázkou, které lze použít pro přehledné evidování relevatní komunikace při realizaci zakázky.

Patička copyright