Řízení firmy bezpečně a online

Informační systém evidio je určen pro firmy a živnostníky, kteří hledají výkonný nástroj pro kompletní správu všech firemních informací a procesů. Díky intenernetové službě EvidioApp.cz můžete získat moderní webový informační systém, pomocí kterého můžete řídit zaměstnance, hodnotit jejich práci a kontrolovat dění ve Vaší firmě.

Na této stránce bychom rádi představili hlavní přínosy a výhody informačního systému evidio.

Máme připravené vše pro komplexní správu firmy

Zabezpečený webový přístup
 • Zabezpečený online přístup SSL certifikátem
 • Fulltextové vyhledávání a provázanost systému
 • Nepřetržité zálohování celého systému

Chci se dozvědět více

Firemní faktury a finance
 • Evidence firemních faktur
 • Přehled pokladních deníků
 • Export faktur pro systém POHODA

Chci se dozvědět více

Řízení práce zaměstnanců
 • Pracovní úkoly a komentování
 • Osobní úkoly pro denní agendu
 • Výkazy práce, statistiky a vlastní reporty

Chci se dozvědět více

Firemní obchod a zakázky
 • Přehledy firemních produktů
 • Zakázky, projekty a obchodní příležitosti
 • Přehledná správa firemních kontaktů

Chci se dozvědět více

Webový informační systém - moderní řízení firmy

Při tvorbě a vývoji informačního systému evidio klademe důraz především na komplexnost a zároveň univerzálnost použití jednotlivých funkcí. Důležitým faktorem je zabezpečení celého přístupu přes webové rozhraní a také zálohování veškerých dat, které do této cloudové aplikace nahrajete. Nejnovější postupy a metody použité pro zabezpečení všech funkcí dělají z informačního systému evidio pokročilý nástroj, který můžete pro řízení firmy používat bezstarostně a odkudkoliv.

Zabezpečený online přístup SSL certifikátem

DashboardInformační systém evidio je on-line aplikace, takže do ní můžete přistupovat přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv místa. Díky tomu můžete mít dění ve Vaší firmě neustále pod kontrolou. Celý informační systém je vytvořen s cílem kombinovat maximální uživatelský komfort a všechny funkce a aplikace, které lze při běžném provozu firmy využívat.

Pro maximální bezpečnost přístupu přes webové rozhraní používáme SSL certifikát s 256 bitovým šifrování, díky kterému jsou na webu všechny citlivé firemní údaje v maximálním bezpečí a přitom neustále dostupné odkudkoliv.

Fulltextové vyhledávání a provázanost systému

DashboardPro maximální uživatelský komfort při vyhledávání ve velkém množství pořadačů celého informačního systému evidio se používá pokročilé fulltextové vyhleádávání. Uživatelé mohou také používat široké možnosti přednastaveného filtrování prohledávání dat a zefektivnění celé práce s informačním systémem.

Vzájemná provázanost všech pořadačů Vám ušetří pracovní čas díky možnosti automatického vyplňování kontaktních údajů u faktur, nebo souvisejících pracovních úkolů při vedení Vašich zakázek. Samozřejmostí jsou e-mailové reporty nebo exporty pořadačů do CSV souborů pomocí jednoho kliknutí.

Pravidelné zálohování celého systému

Všechna firemní data v informačním systému evidio jsou několikrát denně zálohovány na serveru, ze kterého lze kdykoliv všechny informace znovu obnovit. Pro garanci maximální dostupnosti online systému používáme HA Clustering serveru, což je funkce pro zrcadlení obsahu jednoho serveru na druhý, takže v případě výpadku jednoho se o provoz systému stará druhý server s totožnými daty.

Vyzkoušet systém na jeden měsíc zdarma          Zpět na přehled funkčností

Firemní finance a faktury přehledně a v pořádku

Informační systéme evidio nabízí rozsáhlé možnosti pro práci s firemními fakturami včetně možnosti exportu do účetního systému POHODA. Také obsahuje pořadače pro práci a evidenci firemních i soukromých pokladen a přehled ve firemncích financích.

Evidence firemních faktur

DashboardPořadače pro třídění a evidenci všech firemních faktur včetně zálohových. Samozřejmostí je vzájemné provázání ostrých a zálohových faktur, což je důležitý předpoklad pro udržení přehlednosti celého firemního účetnictví. U všech základných faktur lze zároveň do systému nahrávat naskenovaný originál dokladu a díky tomu poskytnout perfektně připravené podklady pro účetní oddělení či externí účetní firmu.

Všechny firmy bez rozdílu velikosti využijí generátor dokladů do pdf formátu. Generované faktury, či objednávky vypadají profesionálně a přehledně, obsahují také všechny zákonem vyžadované údaje a formality. Exportované pdf soubory jsou navíc pro lepší přehled přesně pojmenovány dle konkrétní zakázky či události, ke které jsou vystaveny.

PokladnyPřehled pokladních dokladů

Přehled v peněžních tocích firmy lze udržet díky pořadačům pro správu firemní pokladny. Rozčlenění na příjmové a výdajové pokladní doklady a také možnost vedení soukromé pokladny, dále také široké možnosti práce s doklady, to je hlavní výhoda tohoto pořadače. Díky němu budete mít neustále přehled o stavu firemních finančních prostředků.

Exportní můstek pro účetní systém POHODA

Všechny firemní pokladní doklady a faktury uložené v systému lze snadno exportovat do účetního systému POHODA. Systém vygeneruje dávkový XML soubor, který se do systému POHODA jednoduše importuje.

Samotnou synchronizaci dat je možné provést kdykoliv a velice snadno. Není nutná žádná instalace do systému POHODA ani jeho konfigurace, celý proces je importu dat funguje rychle a bezchybně.

Vyzkoušet systém na jeden měsíc zdarma          Zpět na přehled funkčností

Řízení práce zaměstnanců, včetně statistik a reportů

Pro každou firmu je důležité řízení pracovníků, které IS evidio řeší několika způsoby pro maximální přehlednost a komfort. Také usnadní vyhodnocení odvedené práce, nebo třeba statistiky obchodních činností, reporty činností a vedení pracovních úkolů. Pro řízení práce zaměstnanců lze také používat aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android pro osobní pracovní úkoly.

Pracovní úkoly s možností vkládání komentářů

Pracovní úkolyPro většinu firemních úkolů, které jsou zadávány v běžném provozu, lze s maximální efektivitou používat pracovní úkoly, které jsou přesně adresované a umožňují také lépe vymezit rozsah úkolu. Většinou bývají přiřazovány k firemním zakázkám, čímž je dosaženo lepší orientace a přehledu při samotné realizaci zakázek.

Velkou výhodou je jejich přepínání mezi jednotlivými pracovníky, takže je zajištěna přehlednost i dokumentování průběhu práce na úkolu. U každého úkolu je také vedena historie, kde lze zpětně dohledat průběh plnění úkolu a dodržení termínu.

Osobní úkolyOsobní úkoly pro denní agendu

Pro řízení všech projektů, na kterých vaše firma pracuje lze použít dva druhy zadávání úkolů. Pro menší pracovní úkoly lze použít takzvané GTD úkoly (Getting Things Done), které lze přiřazovat samostatně, nebo v závislosti na jiné činnosti.

Tyto malé úkoly je možné zadávat také z nejrůznějších pořadačů a záznamů, například upozornění na splatnost faktury, u obchodní příležitosti na zaslání nabídky apod. Díky těmto možnostem jsou všechny drobné úkoly přesně a přehledně evidovány

Výkazy práce, statistiky a vlastní reporty

Pro vedoucí pracovníky ve firmě představuje informační systéme evidio výkonný nástroj pro řízení podřízených a externích pracovníků. Díky výkazům práce lze udržovat přehled o časové náročnosti a vytížeností zaměstnanců, sestavovat rozpočty a odhady cen zakázek nebo dopředu plánovat vytížení pracovních kapacit.

Systém také sestavuje reporty o termínech a aktuálních stavech jednotlivých zadaných pracovních úkolů a následně je odesílá na email manažera pracovní skupiny. Propracovaná část statistik a vyhodnocování doplňuje nástroje potřebné pro kvalitní a efektivní řízení práce všech pracovních kapacit ve firmě.

Vyzkoušet systém na jeden měsíc zdarma          Zpět na přehled funkčností

CRM - Řízení zakázek a obchodu, evidence kontaktů

Velké procento běžných úkonů souvisí ve firmě s řízením zakázek, jejich evidencí a se sledováním běžných obchodních aktivit. Pro usnadnění těchto operací IS evidio nabízí pokročilé funkce, díky kterým bude většina firemních procesů efektivnější a úspěšnější.

Obchodní příležitostObchodní příležitosti

Zajímavou funkcí je vedení přehledu o obchodních příležitostech firmy. V tomto pořadači lze jednotlivým příležitostem udávat kromě kontaktních údajů o případném zákazníkovi také vlastní odhady o pracnosti a ceně. Také jde nastavit parametr šance získání, podle kterého lze následně příležitosti velmi přehledně třídit.

Samozřejmostí je propojení na evidenci firemních kontaktů, zajímavou funkcí pak překlápění získané obchodní příležitosti na konkrétní zakázku, kdy jsou zachována všechny již založená data k obchodnímu případu a jsou použita pro vytvoření zakázky.

Přehledy firemních produktůPřehledy firemních produktů

Tento pořadač v informačním systému evidio slouží pro správu firemních produktů či výrobků. Lze pomoci něj nastavovat jak různé ceny, tak i následnou provázanost do elektronického obchodu včetně správy všech souvisejících informací. Popracovaný model také umožňuje každému z klientů nastavit individuální cenu a zařadit jej do cenové hladiny.

Tato funkce je důležitou součástí pro verze systému, které jsou dodávány společně s eshop pagio, na které ji lze výborně propojit a maximálně využít její široké možnosti pro práci s produkty. Díky propracovanému generátoru pdf dokumentů však může být užitečná i pro standardní evidenci informací o jednotlivých produktech.

Zakázky a projektyZakázky a projekty

Veškeré firemní zakázky a projekty, na kterých pracujete, spravuje a archivuje tento pořadač. Jednotlivá zakázka lze velmi přesně popsat pomocí připravených možností a také lze v průběhu prací měnit její stav. Přehledně se také u zakázky eviduje jak celkový obrat, tak i hrubý zisk. Informační systém evidio také eviduje propojení s fakturami a úkoly, takže je zajištěna perfektní přehlednost u všech firemních projektů.

Na každou zakázku lze propojit kontakty uložené v systému s jejich rolemi v zakázce. Zajímavou funkcí je komentářové okno sloužící pro výpis přiložených firemních komentářů nad každou samostatnou zakázkou, které lze použít pro přehledné evidování relevatní komunikace při realizaci zakázky.

Vyzkoušet systém na jeden měsíc zdarma          Zpět na přehled funkčností

Patička copyright